Autentické víno

Autentické víno

Skupina lidí, vinařů, kteří se zabývají výrobou autentických vín se nazývají Autentisté. Tato značka je zároveň registrovaná (drží ji Bogdan Trojak z Bořetic) a ten, kdo ji chce využívat, musí splňovat určité parametry v rámci výroby svého vína.

Na základě těchto parametrů se může víno nazývat jako autentické. Zároveň je možné označit hrdlo lahve značkou „A“.

Všeobecně lze říct, že bílá autentická vína se vyrábějí kvašením v sudech, červená ručním mestováním rmutu v otevřených kádích. Nechávají se ležet cca 1 rok, nepoužívá se oxid siřičitý nebo síra. Následně se finální produkt stáčí do skleněných či nerezových nádob (opět za minimálního využití oxidu siřičitého). Víno se nijak nefiltruje a nečiří, zároveň se nepřidávají ani další látky.

Autentické víno a práce na vinohradě

Již v rámci práce na vinohradě je potřeba dodržovat určitá pravidla, která vedou k tomu, že vinař může své víno nazvat jako autentické.

  • ekologické zemědělství
  • žádné využívání herbicidů
  • žádné syntetické insekticidy a akaricidy
  • je možné využít pouze pomocné látky, které jsou schválené pro biologické vinohradnictví
  • žádná syntetická hnojiva
  • upřednostnění tradičních odrůd pro daný region
  • maximální výnos z hektaru nesmí překročit 50 hl
  • pouze ruční sběr hroznů
  • dlouhodobá udržitelnost

Další články