Baco Noir

Baco Noir

Jedná se o, u nás, ne tak známou odrůdu, které se lidově říká Bago. Jde o „hybrid„, který je určen pro výrobu červených vín. Původ hledejme ve Francii, kde v roce 1902 vznikla křížením odrůd Folle Blanche a Riparia Grand Glabre.

Hrozny mají modrou barvu a do Evropy zavítala po té, co v druhé polovině 19. století, zasáhla zdejší vinice mšička révokaz.

Nejedná se o výběrovou odrůdu, což dokazuje i to, že u nás není zapsána ve Státní odrůdové knize. Často ji můžeme nalézt okolo domů, například na pergolách, což je dáno především nízkou náročností na pěstování.

Pravdou ale je, že například v USA je tato odrůda o něco oblíbenější a pokrývá významnější plochy.

Pokud chcete zapůsobit svými znalostmi, vězte, že ve Francii byla ve 20. století oblíbena především v oblasti Burgundska, kde se pěstovala na více než 11 tis. hektarech. Od roku 1958 však EU zakázala pěstování těchto hybridních odrůd s účelem produkce jakostních vín, což mělo za následek vyloučení Baco Noir z produkce. Zůstala jen malá část na pár stovkách hektarech.

Další články