DOC

DOC

DOC (Denominazione di origine controllata)

Italský klasifikační systém označování a legální ochrany italského vína tvoří tyto čtyři klasifikace vína:

  • Denominazione di origine (DO, zřídka používané; „označení původu“),
  • Indicazione geografica tipica (IGT; „údaj o geografické typičnosti“),
  • Denominazione di origine controllata (DOC; „kontrolované označení původu“) a
  • Denominazione di origine controllata e garantita (DOCG; „kontrolované a zaručené označení)

Tento systém byl zaveden v roce 1963 krátce poté, co byla podepsána Římská smlouva v rámci které byla Itálie zakládajícím členem Evropského hospodářského společenství, a byl modelován podle existujících francouzských zákonů o Appellation d’origine contrôlée (AOC).

V roce 1992 byl systém přepracován tak, aby odpovídal novému právu Evropské unie o chráněném označení původu a zavedl obecnější označení Denominazione di Origine Protetta (DOP) pro potraviny a zemědělské produkty, včetně vína. Další reformy EU s cílem harmonizovat zemědělskou politiku v roce 2008 znamenaly, že označení používaná v členských státech, a tedy i italská označení, byla do EU zaregistrována do konce roku 2011 s následnými novými označeními či nadzemními hodnotami schválenými EU.

Význam

Klasifikace Denominazione di origine controllata byla vytvořena tak, aby byla cca rovnocenná francouzské Appellation d’origine contrôlée (AOC). Vyžaduje, aby víno splňovalo definovaný standard kvality a aby bylo vyráběno v určené oblasti. Na rozdíl od IGT budou definice DOC obvykle specifikovat další přísnější pravidla týkající se povolených odrůd, výnosu sklizně, minimálního stárnutí včetně použití sudů, minimálního obsahu alkoholu a dalších faktorů. Vína označená DOC nebo DOCG se musí prodávat v lahvích o obsahu nejvýše 5 litrů.

Historicky se status DOC používal ke klasifikaci jiných potravinářských výrobků, jako jsou sýry, olivový olej a ocet, ale místo toho se nyní používá protetika Denominazione di origine (DOP).

Od reforem EU v roce 2008 jsou klasifikace vín DOC a DOCG a širší klasifikace DOP rovnocenné statusu chráněného označení původu EU (CHOP). Přesto většina italských vín stále používá na etiketě označení DOC nebo DOCG.

U vín vyrobených v Bolzanu, kde je němčina úředním jazykem, lze DOC alternativně psát jako Kontrollierte Ursprungsbezeichnung.

Další články