Kam v Čechách za vínem, když na Moravu je to zrovna daleko

Kam v Čechách za vínem, když na Moravu je to zrovna daleko

Věděli jste, že za delikátním vínem nemusíte jezdit do nejznámějších moravských vinařství? Skvělým vínem se pyšní také Čechy! Je zde mnoho míst se zajímavou historií, poutavým příběhem každého vinařství a vynikajícími víny. Obecně můžeme Čechy rozdělit na vinařskou podoblast litoměřickou a mělnickou, nicméně za zmínku stojí také bohatá nabídka vín v nejstarších vinařstvích v samém srdci Prahy. Inspirujte se tipy na vinařství a vychutnejte si každý doušek vín z Čech.

Vinice sv. Kláry

V pražské Troji rozhodně stojí za návštěvu vinice sv. Kláry. Přímo v botanické zahradě můžete ochutnat exkluzivní vína a zároveň si užívat zdejší příjemné prostředí.

Svatá Klára je je jednou z nejstarších a nejkrásnějších vinic v Praze, kde jako jediná plnila svoji funkci téměř nepřetržitě. První zmínky o vinohradnické činnosti v Troji poprvé připomíná listina sepsaná kolem roku 1228. Vinice později náležela k Trojskému zámku vystavěnému v letech 1678 až 1685, v jehož rozlehlých zámeckých sklepích byly hrozny zpracovávány. Od zámku vedla cesta na vrchol viniční tratě ke kapli, kterou zámecká paní Klára Bernardina, nechala zasvětit své patronce sv. Kláře.

Od roku 1995 je vinice pod křídly Botanické zahrady hl. m. Prahy a už deset let zde vína vznikají v nově vybudovaném sklepě. Zajímavostí je, že v produkční části vinohradu v současné době začíná dominovat burgundská odrůda Rulandské modré. Vinice svaté Kláry patří mezi památkově chráněná území v Praze a svoji rozlohou 3,5 ha se řadí mezi největší viniční tratě v Praze.

V místním areálu najdete vinařskou naučnou stezku prezentující ukázky desítek odrůd vinné révy, způsoby vedení a výrobu korku. Užít si můžete interaktivní Strom vůní, kde si otestujete citlivost vašeho čichu.

Vinařství Baba

Slávu pražských vinařství si můžete připomenout v Babě, která se nachází v Dejvicích a je jedinou certifikovanou biovinicí v Praze. Místní šetrné zacházení s vinnou révou dává vzniknout exkluzivním biovínům a zároveň umožňuje výskyt vzácných druhů flóry a fauny. Při návštěvě vinice uvidíte mexickou flóru či kaktus Nopál a zahlédnout můžete ohroženou ještěrku smaragdovou.

Tradice Dejvických vinic sahá až do počátku 15. století a vlády milovníka vína, českého krále Václava IV. Na rozsáhlém území dnešní jedinečné vilové čtvrti s funkcionalistickými skvosty architektů Pavla Janáka, Josefa Gočára a dalších, bylo původně 130 vinic, které postupně zanikaly. Nejprve v důsledku třicetileté války a následně po roce 1922 extenzivní zástavbou dnešních Dejvic, Hanspaulky a Baby.

Dnes zde najdete romantickou zříceninu Baba, která byla původně postavena v roce 1650 jako viničný letohrádek Servácem Engelem. Za válek o rakouské dědictví byl letohrádek zničen bavorskými a francouzskými vojsky a obnoven až v roce 1858 jako romanticky upravená hradní zřícenina Baba.

Viniční trať BABA s tisícovkou hlav Pinot Noir, Hibernal a Neronet byla znovu obnovena v devadesátých letech minulého století na původních místech viničních svahů. Břidlicové podloží dodává zdejším červeným růžovým a perlivým vínům jedinečnou mineralitu a chuť.

Svatojánská vinice

Na Malé straně si vychutnáte víno na Svatojánské vinici. Réva vinná se na území Strahovské zahrady pěstovala již před rokem 1143, kdy byl založen Strahovský klášter premonstrátů. Postupem času byly petřínské vinice dále rozšiřovány. Během válečných let však byly vinice i štěpnice zcela zničeny, ale pokaždé se je naštěstí podařilo znovu obnovit. Zanikly až během 19. století a zachoval se pouze viniční lis ve zdi Úvozu.

Dnes jsou zde pěstovány odrůdy Phoenix, Festivalnyj, Rulandské bílé a Neronet. V současné době je vinice majetkem Hlavního města Prahy.

Viniční altán Grébovka

Velmi příjemným místem pro posezení u dobrého vína je pražská Grébovka. Najdete zde viniční altán, kde lze uspořádat oslavu narozenin nebo svatební hostinu. Vychutnat si zde můžete nejrůznější chuťovky, delikatesy a řízené degustace vín. Oblíbené jsou také pravidelné prodejní výstavy obrazů, fotografií a plastik, spojené s vernisážemi. Zrekonstruovaný objekt jedné z nejromantičtější vinárny si zamilujete během první návštěvy.

Vinařství Chrámce

Nedaleko Mostu se nachází vinařství Chrámce. V malebné krajině Českého středohoří se vinná réva pěstuje již déle než 1 000 let. Přirozená hradba hor obklopuje vlnitou kotlinu, jejíž jižní svahy jsou pro pěstování révy velmi vhodné. Příznivé je i podnebí, průměrná roční teplota, teplota vegetační i množství srážek. Zeměpisné podmínky jsou ve zdejší vinařské oblasti stejné jako v Burgundsku nebo Porýní. O mosteckém vinařství existují písemné záznamy od roku 1207, ale vzhledem k jeho vyspělosti odborníci soudí, že existovalo mnohem dříve. Na konci 14. století měl Most z vinic bohatý zdroj příjmů a projevili o ně zájem i Míšňané. Třicetiletá válka však zapříčinila úpadek vinařství a od doby Josefa II. se plocha vinic neustále zmenšovala. Po první světové válce vinice na Mostecku zanikly. Zůstaly však po nich nádherné čedičové terasy, které přežily celá staletí.

Mostecké vinařství obnovil v roce 1967 Ing. Ivan Váňa na bývalém Státním statku Most v obci Chrámce. Plocha vinic v roce 1972 dosahovala 41 ha, bylo postupně budováno i sklepní hospodářství a začala výroba vína. Vinařství se v roce 1977 rozšiřuje i na teplé svahy na vrchu Špičák v Rudolicích u Mostu a v roce 1978 se réva vinná stává též rekultivační plodinou, když je vysazena vinice Barbora na výsypce lomu Hrabák. Rozšířené sklepní hospodářství má dnes moderní zařízení a kapacitu sklepů pro 500 000 litrů vína. V roce 1991 si Ing. Ivan Váňa s rodinou pronajímá vinařství, postupně je privatizuje a po restitucích se stará o 72 ha vinic. V roce 2001 vzniká společnost České vinařství Chrámce, s.r.o., jež patří v současnosti k největším výrobcům vína z vlastních hroznů ve vinařské oblasti Čechy.

Žernosecké vinařství

Na tradici litoměřického vinařství navazuje Žernosecké vinařství, které se nachází v obci Velké Žernoseky. Za zakladatele žernoseckého vinařství bývají často považováni mniši cisterciáci. S největší pravděpodobností ale žernosecké vinice založili mniši řádu premonstrátů již ve 12. století. První písemná zmínka o žernoseckých vinicích pochází již z 12. dubna 1237, kdy Žernoseky vlastnil Jindřich z Lípy.

Vinařství bylo hlavním cílem snah duchovního řádu cisterciáků a skutečně se jim podařilo rozvinout pěstování vinné révy do takové míry, aby v celém údolí nebylo stráně bez révy. Za doby jejich působení vznikly také ohromné sklepní prostory ve Velkých Žernosekách, v Malých Žernosekách a na Velhotě.

V letech 1626 až 1667 se vystřídalo v držení Žernosek několik rodin, v roce 1916 kupuje žernosecký zámek s vinnými sklepy a panské vinice pražská vinařská firma Oplt a synovci, která tu zřizuje vinárnu a vede žernosecké vinařství obchodním způsobem. Po dobu odtržení Sudet byl majetek v soukromých rukou, brzy po skončení druhé světové války se dostává celý viniční komplex na stráních od Žernosek k České bráně spolu se zámkem a vinnými sklepy do státního majetku, zprvu jako Státní vinné sklepy a později jako Výzkumná vinařská stanice. 1. dubna 1995 nakonec přechází vinařství do soukromých rukou a vzniká společnost Žernosecké vinařství s.r.o., které rozhodně stojí za návštěvu.

Vinařství Kraus

Mělnická vinařství toho mají hodně co nabídnout. Rodinné vinařství Kraus leží na mírných jihozápadních svazích a využívá příznivého mikroklimatu v blízkosti řeky Labe. Většinu jeho sortimentu tvoří bílá vína, z širší odrůdové skladby mají největší význam Ryzlink rýnský, Hibernal a Pinot noir. Produkce hroznů a výroba vína ve vinařství Kraus postupně roste, v současné době je plocha vinic 24 hektarů a roční produkce přibližně 120 000 lahví, kde bílá vína tvoří zhruba 80 % produkce. Všechna vína jsou deklarovaná jako česká zemská a zajímavostí je, že vinařství nepoužívá zavedenou klasifikaci vín založenou pouze na dosažené cukernatosti hroznů, ale jejím cílem je optimální fyziologická vyzrálost hroznů a vhodný poměr cukrů a kyselin. Většina lahví je navíc uzavřena šroubovými uzávěry, aby si vína déle zachovala svěžest a mladistvý projev.

Historie vinařství na Mělnicku začíná již v 9. století, největšího rozkvětu dosáhlo za éry císaře Karla IV. ve 14. století. Tradice vinařství v rodině Krausů pokračuje již třetí generací, jejím zakladatelem byl profesor Vilém Kraus, šlechtitel vinné révy, vysokoškolský pedagog a autor mnoha publikací o vinařství.

Další články