Mělnická podoblast – na víno nejen na Moravu, ale i do Čech

Mělnická podoblast – na víno nejen na Moravu, ale i do Čech

Vinařská oblast Mělnicko spadá pod jednu ze dvou podoblastí Čechy. Skládá se z několika oblastí, které se zpravidla nachází v jejím okolí, a to:

 • Mělník
 • Roudnice nad Labem
 • Praha
 • Čáslav

V těchto oblastech nalezneme nespočetně vinic a my si dnes společně všechny projdeme od jejich počátku až po současnost.

Historie vinařské oblasti Mělnicko

Pokud bychom chtěli sáhnout až k počátkům historie vinařské oblasti Mělnicko, museli bychom se vrátit až do doby sv. Ludmily a jejího vnuka sv. Václava. Pověst, která je z této doby známá praví, že Ludmila nechala převést vinnou révu z Moravy do Čech a zasadila ji v blízkosti jejího rodného bydliště. Dnes se na tomto místě tyčí právě město Mělník.

Jednou z prvních založených vinic byla vinice u Nedomic, na které podle určitých zápisů pracoval samotný sv. Václav – proto se jí dodnes říká Svatováclavská. Mezi další vinicí, která byla založena, je vinice na svahu pod zámkem, která byla pojmenována podle Ludmily. Ta tu zde sloužila již od roku 1895. Za vlády Karla IV. se vinařství v této oblasti výrazně posunulo. Nechal dovést odrůdy vína až z Francie.

Dříve byly vinice na Mělnicku úplně všude, dnes už ale místo nich najdeme spíše zanedbané lány a na jejich místě staré viniční zdi. V některých sklípcích, které tu dříve sloužily k uskladnění vína, se dnes tyčí vinařství. V Regionálním muzeu na Mělníku najdeme expozici, která se věnuje vinařství v Čechách.

Mezi nejrozšířenější odrůdy patří:

 • Ryzlink rýnský
 • Modrý Portugal
 • Rulandské modré
 • Svatovavřinecké

Lobkowiczké zámecké vinařství Roudnice nad Labem

Prvopočátek éry vinné révy spadá až do 14. století, respektive do roku 1333. V té době Roudnice patřila pražským biskupům a první zmínky o vinné révě jsou právě od nich. V roce 1575 se Roudnické panství rozprodalo Vilému z Rožmberka. Ten v Roudnici nad Labem dokončil mnoho důležitých staveb, kterými se dnes toto město pyšní. Mezi největší čin patří dostavění zámku, které je pro tuto dobu dosti klíčové. Obnovil také mnoho vinic, tudíž přispěl k tomu, že se v dnešní době Roudnice pyšní právě vinařstvím.

Každý člověk jednou zemře, jak už víme. Pan Vilém z Rožmberka zemřel a nezbývalo nic jiného, než Roudnické panství ponechat jeho manželce Polyxeně z Rožmberka. Ta se po několika letech provdala podruhé, za určitého Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkowicz a právě tehdy odstartovala nová éra roudnické činnosti. Roudnické zámecké vinařství patří Lobkowiczům již od roku 1603 a od té doby toho stihlo poměrně mnoho.

Roudnická a všeobecně vína ze severních Čech se pyšní tím, že mají výraznou odrůdovost. Červená vína tu jsou vyráběna za pomocí metody neřízeného kvašení. Zkrátka a jasně – každé Roudnické víno je jiné, nikdy nenajdete stejnou chuť, stejnou odrůdu.

A kam do Roudnice na výlet?

V Roudnici nad Labem můžete navštívit právě třeba Roudnický zámek. Dříve to býval románský hrad a právě z této doby se zde dochovalo několik podsklepených sálů. Dnes se nachází téměř v úrovni zámeckého dvora a pravidelně se na tomto místě konají vinařské košty.

Hlavní město Praha a jeho historie vinné révy

Tamní uličky a vinice byly v Praze zakládány již v průběhu 14. století, kdy díky králi Karlu IV. na přelomu 19. a 20. století ustoupily od zástavby těchto oblastí bytovými domy. Až dodnes se dochovala pouze jedna vinice, která nese jméno Grébovka – každoročně se zde konají vinobraní. Úplně bychom zapomněli na Vinohrady. Ano, i tato rozsáhlá oblast je dnes poměrně zachovalá. Vinice zde stály už dávno před tím, než se Vinohrady připsaly k Praze.

Historie vína sahá až k vládě sv. Václava, kdy sám kníže založil vinici v blízkosti Pražského hradu. Jak na Mělnicku, tak tady, podle pověsti pracoval – nejen že kontroloval, zda vše vychází tak jak má, ale i sám víno lisoval. Církevní instituce a nové kláštery, které v té době vyrůstaly, podporovaly pěstování hroznů především díky tomu, že víno dříve sloužily k měšním účelům.

Král Karel IV. a jeho viniční řád

Pak právě přišla doba Karla IV., který, jak už jsem dnes povídala, velmi přispěl k rozvoji vinařství v těchto oblastech. Nešlo pouze o to, kolik vinic zde založil, ale věnoval se především jejich kvalitě. Kvalitě hroznů a jejich zpracování. Tyto zkušenosti si král přivezl z Francie a Itálie, odkud také přivezl několik nových odrůd. Ty se pak pyšnily na našich českých vinicích.

Král Karel IV. přispěl k vysázení neskutečných 700 hektarů vinic v okolí Prahy a i díky tomuto činu se zapsal do české historie. V té době se kácely lesy, aby na vinice bylo více místa a naše velké dík patří z velké části právě jemu.

Praha a vinice za vlády Vladislava Jagellonského

I Vladislav Jagellonský výrazně přispěl českému vinařství. Byl nástupcem Karla IV. tudíž se není čemu divit. Potřeboval a bral za svou povinnost udržet tak krásné lány, které s pyšnily v Praze. Provedl několik změn, které měli chránit české vinice a výrazně také dbal na kvalitu českého vína.

A kam v Praze za vínem na výlet?

 • Ve Viničním altánu se nachází vinný restaurant, kde můžete ochutnat vína přímo z místní vinice.
 • Ochutnávku si můžete vychutnat také v kavárničce v pavilonu Grébovka.
 • Vinice svaté Klára (součást pražské Botanické zahrady)
 • Vinograf Míšeňská (podnik kousek od Karlova mostu).

No, tipů na výlet bychom tady vyjmenovali několik, vy si ale určitě sami něco najdete.

Čáslav a její historie vinařství

Historie vinic zde sahá až do přelomu mezi 11. a 12. stoletím. Postupem času se podmínky pro vinnou révu v oblasti Kutné Hory zhoršovaly a na začátku minulého století zde vinice zanikly.

O obnovu a novou výsadbu vinné révy se zasloužil pan Jan Můčka, který se trpělivě snažil, aby se vinařství vrátilo i do této oblasti. Dnes se pěstování vinné révy věnuje vinařská firma Vinné sklepy Kutná Hora, avšak už ne v takovém množství, jako dříve.

První zmínka, která byla o vinicích v této době vypátrána, byla zmínka v Kosmově kronice o Malínu. Šiřiteli této zprávy byli kláštery, které se v historii pyšnili na místě Kutné Hory. Vladislav Jagellonský vydal viniční řád, nejen v Praze, ale právě i v Kutné Hoře a staral se o to, aby se vinice rozmnožovaly a navíc, aby bylo víno kvalitní.

Éra vinné révy upadá v období po bitvě na Bílé Hoře, kdy kvůli válečným nepokojům lehly zdejší vinice ladem. Hold se nikdo nestaral o to, aby o ně bylo dobře postaráno, a není se ani čemu divit. Lidé v té době měli úplně jiné starosti a to, ochránit své území před třicetiletou válkou. Ani za vlády Habsburků se situace vinařství v této oblasti nezlepšovala. Bylo to dáno nejen zrušením dovozu vinné révy, ale také tím, že se měnil styl života – mezi populárnější začalo patřit pivo a rozvíjelo se tedy pivovarnictví.

Vinařská firma Vinné sklepy Kutná Hora

Tato společnost vzniká v roce 2002 za podporu družstva ovocnářů, kteří převzali hospodaření od podniku Vitamína. Postupem času dochází k renovaci a výměně zastaralých technologií, které jsou na rozvíjení vinařství potřeba. Společně se také zaměřují i na obnovu a výstavbu nových vinohradů. Své srdce dávají také do kvality vína, aby se i jejich snaha zapsala výrazně do dějin vinařství v České republice. Vína lze koupit na konci okružní vinařské stezky u Kamenného domu.

Další články