Pravidla soutěže

Pravidla soutěže

Tento dokument obsahuje přesná a úplná pravidla soutěží na serveru vinomapa.cz.

Pořadatelem soutěží je FIRA Media s.r.o., se sídlem Štrossova 1033, Pardubice 53003.

Soutěžícím se může stát jakákoliv fyzická osoba žijící na území České republiky.

Soutěž začíná okamžikem zveřejnění soutěžní stránky s otázkami a končí dnem uvedeným v textu na soutěžní stránce.

Výherce bude o své výhře vyrozuměn formou e-mailu. Budou mu poskytnuty další pokyny k předání výhry. Výhry budou výherci předány nejpozději do 30 dnů od ukončení soutěže. Pokud výherce do týdne neodpoví na e-mail nebo neposkytne potřebné informace pro vydání výhry, jeho cena propadá bez možnosti náhrady.

Vítězem soutěže se stane soutěžící, který správně odpoví na položené otázky (nebo bude nejblíže) a při shodných výsledcích ten, který bude pořadatelem vylosován. Losování proběhne vždy do 5 pracovních dní po skončení soutěže a bude provedeno způsobem zajišťujícím náhodnost výběru bez možnosti výběr výherce jakkoliv vědomě ovlivnit.

Ceny není možné vymáhat právní cestou. Za výhru nelze obdržet finanční náhradu.

Odpovědnost pořadatele soutěže za případné vady výhry se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel tak není vůči soutěžícím jinak zavázán a soutěžící nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany pořadatele než ta uvedená v těchto pravidlech.

Pořadatel soutěže nezodpovídá za ztrátu nebo poškození nebo nedoručení výher během poštovní přepravy. Pořadatel soutěže taktéž neodpovídá za nedoručení soutěžních zásilek či za jakékoli technické problémy spojené se zasláním e-mailových zpráv. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky soutěže, stejně tak jako výhry, soutěž odložit, přerušit či soutěž bez náhrady zrušit v době celého trvání soutěže.

V případě soutěže, jejíž výhrou je alkohol, soutěžící odesláním soutěžního formuláře souhlasí, že je starší 18 let.