Rozhovor Vinařství Šabata: „Znalosti návštěvníků se postupně zlepšují. Pozorujeme to hlavně u mladší generace.“

Rozhovor Vinařství Šabata: „Znalosti návštěvníků se postupně zlepšují. Pozorujeme to hlavně u mladší generace.“

Nemůžeme začít jinak než gratulací k tomu, že se Vaše 2 vína dostala do TOP100 nejlepších v ČR pro rok 2020. Co pro Vás takový úspěch znamená a jak obtížné je, aby se umístilo nejen jedno, ale dokonce dvě vína?

Vzhledem ke skutečnosti, že jsme velikostí poměrně malý producent, je v posledních letech umístění našich vín v nejprestižnější soutěži v ČR velkým úspěchem. Jednak to má nezanedbatelný marketingový dopad a zároveň nám to tak dodává motivaci v tom smyslu, že svou práci děláme s pozitivním výsledkem. Konkurence je v Salonu vín každoročně obrovská a jen málokterý vinař nebo vinařství by se na tomto výsluní nechtěli ukázat. Pro naše rodinné VINAŘSTVÍ ŠABATA s.r.o. je prezentací v Salonu 2020 nejen umístění hned dvou našich vín, ale také obdržení pěti stříbrných medailí.

Pojďme nyní trošku do historie. Kam se datuje zrod Vašeho vinařství a jakou cestu jste od té doby ušli?

V pravěkých dobách netržního systému vinařil a vinohradničil otec, Ing. Šabata Vladimír, odchovanec prof. Krauze na VŠ v Lednici. Jako u řady nejen vinařských kolegů byl bodem zlomu tržní systém před 31 lety. Možnost svobodné volby v podnikání, dospívání synů Václava a Jana vedlo k transformaci fyzické osoby ve firemní subjekt. Stávající výrobní prostory se staly nevyhovujícími a vstupem strategického společníka byly dány možnosti k výstavbě moderního vinařství a výsadbě současných 10 ha vlastních vinic.

Čím je charakteristická velkopavlovická podoblast a konkrétně Zaječí, ve kterém najdeme Vaše vinařství?

Vinařská obec Zaječí se společně s obcemi Přítluky a Rakvice nachází pod místní dominantou – Přítluckou horou. Nacházíme se nejen v srdci místních vinic, ale také v samém centru krásné oblasti Pálavy, okolních vodních ploch a přírody na okraji Lednicko – valtického areálu a zároveň na vinařské cyklostezce. Velkopavlovicko je tradiční vinařská oblast s řadou prestižních vinařských subjektů a firem. Také vzhledem k jižnímu, přívětivému klimatu, atraktivnosti nejen vinařské produkce, ale i historickým památkám a rovinatým cyklo-terénům je vyhledávanou turistickou destinací. Svědčí o tom např. nebývale narůstající lůžková kapacita a služeb a akcí v kraji.

Jaká je skladba Vaší produkce a co byste označili za vlajkové lodi vinařství?

Produkční plocha je 10 ha vlastních vinic a z dalších 10 ha přítlucké zemědělské společnosti ZEPRO a.s. odebíráme hrozny z vybraných tratí. Odrůdová skladba je 15 – 17 odrůd v asi 30 šaržích každoroční produkce.

Nerad bych označil nějakou odrůdu za vlajkovou loď, nechť si sám zákazník vybere. Nabízíme ze 75 % vína bílá a 25% růžová a červená. Veškerá naše vína jsou s přívlastkem a finalizovaná pouze v lahvích 0,75 l a méně.

Kromě tzv. klasických vín se zaměřujete i na určité speciality. Můžete nám je blíže popsat?

Jako doplněk sortimentu výhradně přívlastkových vín vyrábíme sekty, které jsou kvašené klasickou metodou v láhvi. Dále 100% pasterizovaný révový mošt a v současné době se vracíme k výrobě a školení vína v dřevěných sudech. Dlouhodobě uvádíme na trh vína Svatomartinská.

Jak je pro Vás důležitá rodinná atmosféra a předávání zkušeností z generace na generaci? Jak se to odráží na víně samotném, když vezmeme v potaz i neustálé zdokonalování procesů?

Jsme rodinné vinařství – otec a dva synové. Paní Šabatová vede penzion, který je součástí areálu vinařství.

Sezonně najímáme příležitostně cca 5 důchodců na dohodu. Máme tzv. stop stav objemu výroby tak, abychom nemuseli mít další zaměstnance a aby byly vytvořeny podmínky zvládat výrobu vlastními silami. Výsledkem toho je také úspěšně zvládnutý marketing, který zastřešujeme všichni tři a ve výsledku spokojený, vracející se zákazník.

Nakonec úsudek si udělá každý sám také na základě prezentace našich vín na řadě dalších prestižních soutěžích a výstavách.

Třetí generace vinařů v rodině se zdárně vyvíjí. Pro svůj nízký věk jsou však prozatím oproštění od všech vinařských povinností, které je některé asi, a v to doufám, neminou.

Na co se u Vás mohou návštěvníci těšit?

Především na víno samotné a nezaměnitelné prostředí vinařství uprostřed vinic a krásné přírody. Neméně významným aspektem je rodinná atmosféra a „nezaměstnanecký“ přístup k návštěvníkovi.

Vinařská turistika se rok od roku zvedá, zvyšují se dle Vás i znalosti návštěvníků?

Naši zákazníci vždy dostanou tolik informací, že pokud si zvládnou zapamatoval pár procent z nich, stávají se z nich postupem času téměř odborníci. Znalosti návštěvníků se postupně zlepšují. Pozorujeme to hlavně u mladší generace.

Nyní trošku k počasí. Aktuálně se zdá, že zima asi letos ani nepřijde. Jaký vliv to má na víno?

Zimní období ještě neskončilo a uvidíme, jaký bude další vývoj. Sněhová pokrývka sice chybí, ale zem není promrzlá a vodní srážky zasakují. Vzhledem k absenci teplot pod bodem mrazu můžeme čekat vyšší výskyt škůdců a chorob. Jinak napjatí budeme v době vegetace, v květnu (jarní mrazíky) a dále vzhledem k fázím vývoje révy až po sklizeň.

Aby bylo možné růst, je potřeba se neustále posouvat na všech úrovních procesu výroby. Jaké jsou Vaše aktuální plány, kam směřujete, jaké jsou Vaše cíle (krátkodobé i dlouhodobé)?

Opatrně pokračujeme každoročně ve výsadbách nových vinic tak, abychom na práce ještě sami stačili. Pořizujeme technologie do vinic částečně nahrazující podíl ručních prací. Sledujeme nové výrobní trendy ve zpracování a výrobě vína a experimentujeme s výrobou ve dřevě – jak s bílými, tak červenými víny.

Pro více informací určitě navštivte webové stránky Vinařství – http://vinarstvisabata.cz/ 

Další články