Víno v těhotenství

Víno v těhotenství

Těhotenství není nemoc, přesto je v životě ženy po zjištění jiného stavu mnoho věcí odlišných od normálu. Že se musí nastávající matka vzdát nadměrné konzumace alkoholu, to je známá pravda. Musíte se vzdát i mírné konzumace vína?

Jak je to s množstvím alkoholu u těhotných

Moderní věda stále řeší, jak vysoká je dávka alkoholu, kterou by bylo možné u těhotných žen považovat za neškodnou.

České výzkumy přišly se závěrem, že malé a střední dávky alkoholu, které odpovídají zhruba množství jedné až čtyř skleniček za týden, již jsou pro vývoj plodu škodlivé. Účinky nižších dávek alkoholu dostatečně zmapovány nebyly.

Ačkoli některé zdroje nejsou k příležitostné skleničce vína tolik striktní (hovoří se o deci červeného týdně), obecně spolehlivé doklady o tom, jaký vliv střídmé popíjení má, nemáme.

Těhotné ženy by se tak měly alkoholu vyhýbat zcela a lékaři tak mají povětšinou rigidní postoj, jež by se dal shrnout pod lapidární prohlášení: „V těhotenství ani kapku.“ Zcela nepřípustná by měla být konzumace tvrdého alkoholu.

Vzhledem k tomu, že alkohol přechází i do mateřského mléka, zříct by se ho měly nejen ženy těhotné, ale také ty, které stále kojí. Alkohol navíc ovlivňuje chuť mateřského mléka, což může dále způsobit i potíže s kojením.

Chcete-li se tak vůči svému nenarozenému dítěti zachovat s maximální zodpovědností, přesto však máte chuť například na víno, zkuste verzi bez alkoholu, která je dnes již na trhu běžně dostupná. Takovéto víno se zbavuje alkoholu například prostřednictvím reverzní osmózy. Prospěšné látky však v něm povětšinou zůstávají.

Alkohol a jeho vliv na plod

Pokud žena konzumuje alkohol, přenáší se krevním oběhem do placenty, a tím i do krve plodu. Dítě je vystaveno zhruba stejné koncentraci alkoholu jako jeho matka. Neumí jej však ještě odbourat, neboť jeho organismus až do 8. týdne neumí produkovat potřebné jaterní enzymy. Tím je zásadně ohrožen jeho zdravý vývoj.

Lékaři upozorňují, že matky konzumující alkohol, své nenarozené děti ohrožují poruchami duševní činnosti či vrozenými vadami somatickými. Za rizikové se považuje zejména nárazové pití.
Lékaři také varují před zvýšeným rizikem potratu i předčasného porodu.

Etylalkohol působí patologicky v průběhu celé gravidity. Tento názor podporuje řada odborníků, v posledních letech na škodlivost pití alkoholu v těhotenství upozornila například metastudie realizovaná na Bristol Medical School.

VŠE O TĚHOTENSTVÍ

Fetální alkoholový syndrom

Při konzumaci etylalkoholu těhotnou ženou se u plodu rozvíjí fetální alkoholový syndrom, který patří k nejtěžším projevům. Známý je již více než tři desítky let.

Problematická je z pohledu jeho rozvoje nejen častá konzumace většího množství, ale i jednorázový příjem většího množství alkoholu. Rozhodně se tak není možné spoléhat na to, že příležitostná konzumace alkoholu například na oslavě není škodlivá.

Fetální alkoholový syndrom s sebou přináší riziko rozvoje doživotního mentálního i fyzického postižení dítěte. K nejvýraznějším symptomům patří zejména růstová retardace plodu, kraniofaciální dysmorfie, případně různé stupně poškození CNS, vrozené srdeční vady, případně jiné typy vrozených vad.

Těhotenství z pohledu biologie

Z pohledu medicíny hovoříme o skutečném těhotenství ve druhém týdnu, kdy dochází k ovulaci a oplodnění.

Ačkoli se ve 3. týdnu těhotenství již objevují první typické příznaky jako slabé špinění, většina žen o své počínající graviditě netuší. Nejčastějším indikátorem, který poukazuje na možné těhotenství, je tak až vynechaná menstruace.

Těhotenské testy by se běžně měly použít 4 až 5 dní po začátku očekávané menstruace. Podle testů lze těhotenství zjistit již ve 4. týdnu. V případě, že má žena menstruační cyklus nepravidelný, potvrdí se jí těhotenství i později. Ženy jej tak mohou poznat dokonce až ve 3. měsíci.

Toto krátké medicínské okénko je nutné pro osvětlení zásadní skutečnosti: Minimálně v prvních týdnech žena o svém těhotenství většinou neví. Řada z nich se tak chová tak, jak byla dosud zvyklá, přestože se jinak jedná o vysoce zodpovědné budoucí matky. Může to být problém?

Jak byste se měla chovat, když jste těhotná nebo těhotenství plánujete

Některé ženy se zodpovědně na příchod potomka připravují, změní životní styl, začnou více dbát na zdravý jídelníček a užívají výživové doplňky již před těhotenstvím. Užívat leckdy i velmi drahé vitaminové doplňky nutné není, smysl má především zvýšit přísun kyseliny listové.

Úprava životosprávy, do které by mělo patřit i úplné vyřazení alkoholu, pro budoucí matku dle lékařů již v této fázi rovněž je na místě.

Pakliže se vám podaří plánovaně otěhotnět, za klíčový považují dále gynekologové zejména první trimestr. Doporučují proto, aby jakmile žena těhotenství zjistí, nejpozději tehdy by se podle toho měla začít chovat. Současně však gynekologové upozorňují na to, že řada těhotenství stále skončí v této fázi spontánním potratem.

Co s vámi může udělat alkohol, když o těhotenství netušíte

Co si počít, pakliže jste těhotenství neplánovala a jste si vědoma toho, že jste absolvovala oslavu, kde jste zrovna nebyla o pramenité vodě? Lékaři uklidňují, je zhruba 99% pravděpodobnost, že jste tímto žádným způsobem své dítě poškodit nemohla.

Proč? V prvních týdnech je plod vyživován ze žloutkového váčku, nikoli přes placentu. Zhruba od 8. až 10. týdne těhotenství navíc lékaři teprve považují za životaschopné a předpokládají, že se již zvládne udržet.

Dá se tak říci, že v raných fázích těhotenství existuje vyšší riziko, že gravidita skončí spontánně, aniž by to mohla budoucí matka svým chováním ovlivnit. Vzhledem k tomu, že alkohol dle některých studií může mít i vliv na plodnost, doporučuje se nicméně ženám nejlépe zodpovědně těhotenství plánovat a alkoholu se vyhnout už před početím.

Realitou však zůstává, že přibližně polovina těhotenství je neplánovaných. Výzkum realizovaný ve Velké Británii, Irsku, Austrálii a na Novém Zélandu proto přišel se závěrem, že plných 80 % těhotných alkohol v těhotenství příležitostně konzumovalo jednoduše proto, že o svém stavu dosud nevědělo.

Britská Národní zdravotní služba ve shodě s českými odborníky na konto citovaného výzkumu vydala jasné stanovisko: V těhotenství je optimální úplně abstinovat. Nedělejte si tak vrásky z toho, že jste si dala skleničku vína v počátku těhotenství, pokud jste o něm nevěděla, ale jakmile zjistíte, že očekáváte potomka, alkoholu se rychle vzdejte.

Pro odlehčení ještě poznámka: V klidu můžete být i tehdy, pokud noc strávená v alkoholovém oparu byla tím hlavním důvodem, proč právě teď potomka čekáte. Opilost v době početí je rovněž považována za neškodnou.

Když požíváte alkohol vědomě

Pokládáte za samozřejmé, že se zřeknete v zájmu zdraví svého dítěte nejen alkoholu, ale i jiných zlozvyků, jako jsou například cigarety? Bohužel ne každá žena je toho schopná.

Dle dostupných informací abstinuje v těhotenství 85 % žen. Statistiky uvádějí, že se v Česku narodí ročně asi 3000 dětí matkám, které v průběhu gravidity pijí alkohol. Společenské stigmatizace jsou si tyto ženy obvykle ovšem dobře vědomy, lékařům se proto zpravidla nepřiznají.

Pakliže již je žena alkoholičkou a současně otěhotní, může mít celá situace šťastnější vyústění, které však naštěstí není zcela výjimečné: Právě kvůli těhotenství se mnohdy dotyčná rozhodne svému problému čelit a začít abstinovat. Nenarozené dítě bývá silnou motivací.

Vzhledem k tomu, že nic jako stanovená bezpečná dávka alkoholu neexistuje, vždy je nutné začít kompletně abstinovat co nejdříve, alespoň pro zmírnění poškození plodu. Pakliže ovšem žena nemá sama motivaci, je nicméně celá situace složitější a ani důrazné poučení lékařským personálem nemusí mít žádoucí efekt.

POKRAČOVAT

Další články